Miesięczne archiwum: Maj 2020

Menu

#UwalniamySport

15 maja 2020

 

 

Szanowni Państwo od 18 maja otwieramy kolejne obiekty

1. Ośrodek Tenisowy przy ul. Szopienickiej 70

2. Ośrodek Sportowy Gliwicka przy ul. Gliwickiej 214 – sala do tenisa stołowego (jeden stół)

3. ORW Zadole przy ul. Wczasowej 8  – skatepark oraz sala do tenisa stołowego (jeden stół)

5. Ośrodek Sportowy Szopienice przy ul. 11 Listopada 16- hala sportowa

– powierzchnia  1742 m2    obowiązuje limit  32 osób  + 3 trenerów

6. Ośrodek Sportowy Kolejarz przy ul. Alfreda 1 – hala sportowa

– powierzchnia 658 m2 obowiązuje limit 16 osób + 2 trenerów

7. Sala gimnastyczna Józefowska przy ul. Józefowskiej 40

– powierzchnia 381 m2 obowiązuje limit 16 osób + 2 trenerów

8. Ośrodek Sportowy Słowian przy ul. 1 Maja 99 – skatepark

9. Ośrodek Sportowy Podlesianka przy ul. Sołtysiej 25  -sala do tenisa stołowego ( jeden stół )

 


Korty tenisowe  :

1.            Osoby wchodzące na obiekt zobowiązane są̨ do zasłaniania ust i nosa.

2.            Pracownicy MOSiR Katowice obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających       na kortach .

3.            Zaleca się̨ przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni.

4.            Na jednym korcie mogą̨ znajdować się̨ maksymalnie 4 osoby i 1 trener.

5.            Dla osób korzystających z kortów wyznaczone są właściwe   toalety.

6.            Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców) za wyjątkiem toalet.

7.            Przed wejściem i po wyjściu z kortów tenisowych należy zdezynfekować ręce.

8.            Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie z kortów        tenisowych następnym graczom.

9.            Rezerwacje kortów dokonywane będą przy zachowaniu 15 -minutowej przerwy.

10.         Po każdej rezerwacji będzie przeprowadzona dezynfekcja urządzeń oraz toalet.

 

 Sale i hale sportowe:

 1. Osoby wchodzące na obiekt zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.
 2. Pracownicy MOSiR Katowice obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na obiekcie.

3.    Zaleca się̨ przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni

oraz zaplecza sanitarnego poza WC.

4.     Obowiązujący limit :

12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),

16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),

24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),

32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

5.     Dla osób korzystających z sal i hal sportowych  wyznaczone są właściwe   toalety.

6.      Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

7.     Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie                        z obiektu następnym użytkownikom.

9.    Po każdych zajęciach obowiązuje 30 minutowy bufor czasowy w celu wietrzenia sali lub hali    sportowej   i dezynfekcji urządzeń.

 

Tenis stołowy :

 1. Osoby wchodzące na obiekt zobowiązane są̨ do zasłaniania ust i nosa.
 2. Pracownicy MOSiR Katowice obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających w sali do tenisa stołowego.
 3. Zaleca się̨ przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
 4. W Sali tenisowej udostępniony zostanie 1 stół do tenisa przy którym mogą̨ znajdować się tylko 2 osoby.
 5. Dla osób korzystających z sal tenisowych wyznaczone są właściwe   toalety.
 6. Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców) za wyjątkiem toalet.
 7. Przed wejściem i po wyjściu z sal tenisowych należy zdezynfekować ręce.
 8. Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie                 z   sal tenisowych następnym graczom.
 9. Po każdych zajęciach obowiązuje 30 minutowy bufor czasowy w celu wietrzenia sali                  i dezynfekcji urządzeń.

 

 

 

czytaj dalej

#UwalniamySport

4 maja 2020

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz w nawiązaniu do wytycznych Rady Ministrów w zakresie odmrażania gospodarki i sportu, od dzisiaj udostępnionych zostaje część obiektów sportowych o charakterze otwartym, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach na ściśle określonych zasadach,  z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Są to następujące obiekty:

Ośrodek Sportowy Gliwicka ul. Gliwicka 214 – boiska „Orlik”
Ośrodek Tenisowy ul. Szopienicka 70 – korty tenisowe zewnętrzne

Boisko Piłkarskie „Rapid” ul. Stęślickiego 6 – boiska piłkarskie
ORW Zadole ul. Wczasowa 8 – korty tenisowe
Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16 – korty tenisowe, boiska piłkarskie
Ośrodek Sportowy Kolejarz ul. Alfreda 1 – boiska piłkarskie
Ośrodek Sportowy Hetman ul. Siwka 6 – boiska piłkarskie
Stadion Miejski ul. Bukowa 1 – boiska piłkarskie
Boisko Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego 96 C – boisko piłkarskie
ORW Bugla ul. Żeliwna 26 d – boiska „Orlik”
Ośrodek Sportowy Słowian ul. 1 Maja 99 – korty tenisowe i boisko piłkarskie treningowe małe
Ośrodek Sportowy „Podlesianka” ul. Sołtysia 25 – boiska piłkarskie, korty tenisowe.

Na w/w obiektach będą funkcjonowały zasady zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

Procedura obowiązująca użytkowników korzystających z kortów tenisowych  w czasie trwania epidemii COVID-19:

Osoby wchodzące na obiekt zobowiązane są̨ do zasłaniania ust i nosa.
Pracownicy MOSiR Katowice obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na kortach.
Przed wejściem na obiekt  należy zdezynfekować ręce.
Zaleca się̨ przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
Na jednym korcie mogą̨ znajdować się̨ maksymalnie 4 osoby i 1 trener.
Dla osób korzystających z kortów wyznaczone są właściwe   toalety.
Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców) za wyjątkiem toalet.
Przed wejściem i po wyjściu z kortów tenisowych należy zdezynfekować ręce.
Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie z kortów  tenisowych następnym graczom.
Rezerwacje kortów dokonywane będą przy zachowaniu 15 -minutowej przerwy.
Po każdej rezerwacji będzie przeprowadzona dezynfekcja urządzeń oraz toalet.

Procedura obowiązująca osoby korzystające z orlika oraz boisk w czasie trwania epidemii COVID-19:

Osoby wchodzące na obiekt zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.
Pracownicy MOSiR Katowice obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na obiekcie.
Przed wejściem na obiekt  należy zdezynfekować́ ręce.
Zaleca się̨ przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
Na jednym orliku lub boisku może znajdować się̨ maksymalnie 6 osób i 1 trener.
Dla osób korzystających z orlika lub boiska wyznaczone są właściwe   toalety.
Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców).
Przed wejściem i po wyjściu z orlika lub boiska należy zdezynfekować ręce.
Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie z obiektu następnym użytkownikom.
Rezerwacje   dokonywane będą̨ przy zachowaniu 30-minutowej przerwy.
Po każdej rezerwacji będzie przeprowadzona dezynfekcja urządzeń oraz toalet.

W związku z trwającym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych, biorąc pod uwagę szczególną sytuację epidemiologiczną przyszkolne obiekty sportowe oraz place zabaw nie będą udostępniane mieszkańcom, aż do odwołania.

Z powodu nadal istniejącego zagrożenia zarażeniem koronawirusem, koniecznością przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu w naszym mieście i kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego miasta apelujemy o przestrzeganie wszystkich  zasad i obostrzeń , związanych z obowiązującym w Polsce stanem epidemii.

czytaj dalej