#UwalniamySport

Aktualności

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz w nawiązaniu do wytycznych Rady Ministrów w zakresie odmrażania gospodarki i sportu, od dzisiaj udostępnionych zostaje część obiektów sportowych o charakterze otwartym, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach na ściśle określonych zasadach,  z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Są to następujące obiekty:

Ośrodek Sportowy Gliwicka ul. Gliwicka 214 – boiska „Orlik”
Ośrodek Tenisowy ul. Szopienicka 70 – korty tenisowe zewnętrzne

Boisko Piłkarskie „Rapid” ul. Stęślickiego 6 – boiska piłkarskie
ORW Zadole ul. Wczasowa 8 – korty tenisowe
Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16 – korty tenisowe, boiska piłkarskie
Ośrodek Sportowy Kolejarz ul. Alfreda 1 – boiska piłkarskie
Ośrodek Sportowy Hetman ul. Siwka 6 – boiska piłkarskie
Stadion Miejski ul. Bukowa 1 – boiska piłkarskie
Boisko Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego 96 C – boisko piłkarskie
ORW Bugla ul. Żeliwna 26 d – boiska „Orlik”
Ośrodek Sportowy Słowian ul. 1 Maja 99 – korty tenisowe i boisko piłkarskie treningowe małe
Ośrodek Sportowy „Podlesianka” ul. Sołtysia 25 – boiska piłkarskie, korty tenisowe.

Na w/w obiektach będą funkcjonowały zasady zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj.:

Procedura obowiązująca użytkowników korzystających z kortów tenisowych  w czasie trwania epidemii COVID-19:

Osoby wchodzące na obiekt zobowiązane są̨ do zasłaniania ust i nosa.
Pracownicy MOSiR Katowice obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na kortach.
Przed wejściem na obiekt  należy zdezynfekować ręce.
Zaleca się̨ przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
Na jednym korcie mogą̨ znajdować się̨ maksymalnie 4 osoby i 1 trener.
Dla osób korzystających z kortów wyznaczone są właściwe   toalety.
Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców) za wyjątkiem toalet.
Przed wejściem i po wyjściu z kortów tenisowych należy zdezynfekować ręce.
Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie z kortów  tenisowych następnym graczom.
Rezerwacje kortów dokonywane będą przy zachowaniu 15 -minutowej przerwy.
Po każdej rezerwacji będzie przeprowadzona dezynfekcja urządzeń oraz toalet.

Procedura obowiązująca osoby korzystające z orlika oraz boisk w czasie trwania epidemii COVID-19:

Osoby wchodzące na obiekt zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa.
Pracownicy MOSiR Katowice obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na obiekcie.
Przed wejściem na obiekt  należy zdezynfekować́ ręce.
Zaleca się̨ przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
Na jednym orliku lub boisku może znajdować się̨ maksymalnie 6 osób i 1 trener.
Dla osób korzystających z orlika lub boiska wyznaczone są właściwe   toalety.
Brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego (pryszniców).
Przed wejściem i po wyjściu z orlika lub boiska należy zdezynfekować ręce.
Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić obiekt, aby umożliwić korzystanie z obiektu następnym użytkownikom.
Rezerwacje   dokonywane będą̨ przy zachowaniu 30-minutowej przerwy.
Po każdej rezerwacji będzie przeprowadzona dezynfekcja urządzeń oraz toalet.

W związku z trwającym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych, biorąc pod uwagę szczególną sytuację epidemiologiczną przyszkolne obiekty sportowe oraz place zabaw nie będą udostępniane mieszkańcom, aż do odwołania.

Z powodu nadal istniejącego zagrożenia zarażeniem koronawirusem, koniecznością przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu w naszym mieście i kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego miasta apelujemy o przestrzeganie wszystkich  zasad i obostrzeń , związanych z obowiązującym w Polsce stanem epidemii.