Lodowiska sezonowe oraz obiekty MOSiR

Aktualności

Szanowni Państwo

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 r. (Dz.U. Poz. 2316) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach informuje, iż lodowiska sezonowe w Murckach oraz na katowickim rynku będą nieczynne w dniach  od 28.12.2020 r. do 17.01.2021

Pozostałe obiekty będą funkcjonować na zasadach zgodnych z rozporządzeniem, czyli będą dostępne tylko dla sportowców  zawodowych lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.12.2020