Lodowiska sezonowe oraz obiekty MOSiR – aktualizacja

Aktualności

Szanowni Państwo w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obecne graniczenia w funkcjonowaniu obiektów MOSiR Katowice będą obowiązywały do 14 lutego br.

Lodowiska sezonowe w Murckach oraz na katowickim rynku pozostaną nieczynne.

Pozostałe obiekty funkcjonują na zasadach zgodnych z rozporządzeniem, czyli są dostępne wyłącznie dla sportowców zawodowych lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni Polski Związek Sportowy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.01.20201r