Kemping 215 – konsultacje rynkowe

Aktualności

W nawiązaniu do zamieszczonej w dniu 08 kwietnia 2021 roku na stronie informacji o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących procedury wyboru podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie Kempingiem 215, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach, jako Zamawiający informuje o zakończeniu w dniu 19 maja 2021r. wstępnych konsultacji rynkowych w w/w przedmiocie.
Protokol koncowy.

Wszystkim Uczestnikom konsultacji dziękujemy za zaangażowanie.