Automaty do napojów i przekąsek - Stadion przy ul. Asnyka

Aktualizacja:

W związku z wystosowanym zaproszeniem do składania ofert na wynajem powierzchni 2m² wraz z dostępem do energii elektrycznej w celu zainstalowania automatów sprzedających napoje i przekąski na Ośrodku Sportowym przy ul. Asnyka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach informuje o wyborze firmy As Vending sp. z o.o. sp. k zgodnie z załączonym protokołem: Zaproszenie do składania ofert na najem pod automaty - OS Asnyka (bip.gov.pl)

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach ulica Zofii Nałkowskiej 10A, 40-425 Katowice zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni 2m² wraz z dostępem do energii elektrycznej w celu zainstalowania automatów sprzedających napoje i przekąski na Ośrodku Sportowym przy ul. Asnyka.

Oferty należy składać do dn. 21.06.2024 r. do godz. 10.00.

Szczegółowe informacje, projekt umowy i formularz ofertowy znajdują się pod adresem: Zaproszenie do składania ofert na najem pod automaty - OS Asnyka (bip.gov.pl)