Aktualizacja harmonogramu zajęć Nordic Walking

Harmonogram zajęć w ramach projektu:

RozRuszamy po Covidzie- zajęcia Nordic Walking

Data                    

Godziny                  

Lokalizacja

31.05.2021

17:00-18:30

 Park Bolina

02.06.2021

17:00-18:30

 Park Bolina

07.06.2021

17:00-18:30

 Park Bolina

09.06.2021

17:00-18:30

 Park Bolina

14.06.2021

17:00-18:30

 Park Murcki

16.06.2021

17:00-18:30

 Park Murcki

21.06.2021

17:00-18:30

 Park Murcki

23.06.2021

17:00-18:30

 Park Murcki

23.08.2021

17:00-18:30

 Park Zadole

25.08.2021

17:00-18:30

 Park Zadole

30.08.2021

17:00-18:30

 Park Zadole

01.09.2021

17:00-18:30

 Park Zadole

06.09.2021

17:00-18:30

 Park Gwarków - Koszutka

08.09.2021

17:00-18:30

 Park Gwarków - Koszutka

13.09.2021

17:00-18:30

 Park Gwarków - Koszutka

15.09.2021

17:00-18:30

 Park Gwarków - Koszutka

20.09.2021

17:00-18:30

 Skwer przy Saskiej - Podlesie

22.09.2021

17:00-18:30

 Skwer przy Saskiej - Podlesie

27.09.2021

17:00-18:30

 Skwer przy Saskiej - Podlesie

29.09.2021

17:00-18:30

 Skwer przy Saskiej - Podlesie

04.10.2021

17:00-18:30

 Skwer rtm. Pileckiego - Osiedle Witosa

06.10.2021

17:00-18:30

 Skwer rtm. Pileckiego - Osiedle Witosa

11.10.2021

17:00-18:30

Skwer rtm. Pileckiego - Osiedle Witosa

13.10.2021

17:00-18:30

 Skwer rtm. Pileckiego - Osiedle Witosa

*Harmonogram może ulec zmianie, informacje będą aktualizowane na naszej stronie internetowej oraz facebooku.