Zaproszenie do składania ofert na wynajem powierzchni 2m2 w celu zainstalowania automatów sprzedających napoje i przekąski.

Zapraszamy do składania ofert na wynajem powierzchni 2m2 w celu zainstalowania automatów sprzedających napoje i przekąski.
Dotyczy instalacji na obiektach: OS Szopienice, OS Hetman oraz Rapid.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka przy ulicy Nałkowskiej 10A, 40-425 Katowice w kopercie z dopiskiem "Oferta-automaty napoje i przekąski" w terminie do 07.12.2021 r. do godz. 10.

 

Załącznik do pobrania znajduje się poniżej.