Aktualności

Aktualności (118)

środa, 21 grudzień 2022 06:51

SZUKAMY PRACOWNIKA!

Napisał

Poszukiwana osoba do pracy na stanowisko Inspektor ds. organizacyjnych!

Warunki zatrudnienia :

 • Pełny wymiar czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
 • Miejsce pracy – siedziba MOSiR w Katowicach
 • Praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca kontaktów telefonicznych i bezpośrednich, w szczególności z innymi komórkami organizacyjnymi i innymi obiektami MOSiR
 • Okazjonalne wyjazdy w celach służbowych (wizytacje, czynności kontrolne, inne sprawy organizacyjne na terenie obiektów MOSiR i miasta Katowice)

Po więcej informacji kliknij tutaj > https://mosir_katowice.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/inspektor-ds-organizacyjnych.html  i dołącz do naszego zespołu!

czwartek, 15 grudzień 2022 07:18

Wspólna ekspresssowa nauka jazdy na łyżwach

Napisał


Już w najbliższą sobotę 1️⃣7️⃣.1️⃣2️⃣
od godziny 9️⃣:0️⃣0️⃣ do 1️⃣3️⃣:0️⃣0️⃣
na lodowisku na Rynku zapraszamy na „Ekspresssową naukę jazdy na łyżwach” ‼️

Oferujemy:
🟦Darmowe wypożyczenie łyżew ⛸
🟦Darmowe wejście na lód 🧊
🟦Darmową, fachową naukę jazdy na łyżwach pod okiem najlepszych instruktorów 👀
🟦Darmowe zajęcia cykliczne od 21.12 na lodowisku Murcki

Co trzeba zrobić?
🟨Przyjdź 🚶🏼‍♀️🚶🏻‍♂️
🟨Wypełnij kwestionariusz 📝
🟨Wypożycz łyżwy ⛸
🟨Poczuj ten łyżwiarski klimat 💨
🟨I zapisz się na zajęcia cykliczne ‼️

Nauka jazdy na łyżwach dedykowana jest dla dzieci z Polski i Ukrainy w celu integracyjnym, ale dorośli są również miłe widziani 🤗

Zajęcia realizowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF

 

Привіт, привіт‼️
Цієї суботи 1️⃣ 7️⃣. 1️⃣ 2️⃣
від 9️⃣: 0️⃣ 0️⃣ до 1️⃣ 3️⃣: 0️⃣ 0️⃣
Льодовий майданчик Ринок запрошуємо на « експрес-навчання катання на ковзанах »‼️

🟦Безкоштовний прокат ковзанів ⛸
🟦Безкоштовний вхід на лід 🧊
🟦Безкоштовні професійні уроки катання на ковзанах під наглядом найкращих інструкторів 👀
🟦Безкоштовні регулярні заняття з 21.12 на ковзанці Murcki

Що вам потрібно зробити?
🟨Приходь 🚶🏼‍♀️🚶🏻‍♂️
🟨Заповніть анкету 📝
🟨Прокат ковзанів ⛸
🟨 Відчуйте цю атмосферу катання 💨
🟨І записуйтесь на регулярні заняття ‼️

Навчання катанню на ковзанах присвячено дітям з Польщі та України з метою інтеграції, але дорослих теж приємно бачити 🤗

Заняття фінансуються з коштів Дитячого фонду ООН – ЮНІСЕФ

 

piątek, 09 grudzień 2022 10:23

Lodowisko Murcki

Napisał

📌Garść przydatnych informacji:

 

Godziny ślizgawek ogólnodostępnych:

Od poniedziałku do piątku - 8:00 do 21:30 

W soboty i niedziele - 10:30 do 21:30 

 

🚗 Parking znajduje się w odległości 100 m przy Przedszkolu nr 72.

 

Wypożyczalnia funkcjonuje:

Od poniedziałku do piątku - 16:00-20:00

W soboty i niedziele - 12:00-20:00

 

Cennik:

Łyżwy 8 zł/h

Kask 8 zł/h

Pingwin/Miś do nauki jazdy 15 zł/h

Wstęp na lodowisko - BEZPŁATNY❗️

SERDECZNIE ZAPRASZAMY❗️

poniedziałek, 05 grudzień 2022 10:19

Oferta pracy: Inspektor ds. zamówień publicznych

Napisał

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ul. Z. Nałkowskiej 10A Katowice
ogłasza nabór kandydata (ów) na stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych

Główne obowiązki :
 Realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz procedur wewnętrznych MOSiR,
 Opracowywanie specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszeń,
 Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 Wsparcie pracowników pozostałych komórek w przygotowaniu opisu
przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości zamówienia,
 Udział w przygotowaniu dokumentacji do wyjaśnień na potrzeby
postępowania kontrolnego z zakresu działania obszaru zamówień publicznych,
 Obsługa obiegu dokumentacji bieżącej,
 Stała współpraca z innymi działami i obiektami MOSiR.

Wymagania niezbędne :
 Wykształcenie min. średnie i trzyletni staż pracy lub wyższe i roczny staż pracy,
 Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 Osoba niekarana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 Znajomość przepisów:
o Ustawa Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych oraz ustawy Kodeks cywilny,
o Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
o Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
o Ustawa o finansach publicznych – w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
o Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
o Znajomość programów komputerowych pakietu MS Office
Wymagania dodatkowe :
 Doświadczenie zawodowe: w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 Samodzielność i zaangażowanie,
 Umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania,
 Gotowość do pracy pod presją czasu,
 Umiejętność pracy zespołowej,
 Komunikatywność,
 Dobra organizacja pracy własnej,
Rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań.
Informacja o warunkach zatrudnienia :
 Preferowany pełny wymiar czasu pracy (możliwość podjęcia pracy w mniejszym wymiarze min. ½ etatu),
 Miejsce pracy – siedziba MOSiR w Katowicach,
 Praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca kontaktów telefonicznych i bezpośrednich, w szczególności z innymi komórkami organizacyjnymi i innymi obiektami MOSiR ,
 Okazjonalne wyjazdy w celach służbowych (wizytacje, czynności kontrolne, inne sprawy organizacyjne na terenie obiektów MOSiR i miasta Katowice).

Wskaźnik zatrudnienia:
W listopadzie 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny,
 kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie i staż pracy,
 oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:
w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „NABÓR NA STANOWISKO: Inspektor ds. zamówień publicznych” w sekretariacie MOSiR Katowice, ul. Z. Nałkowskiej 10A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2022r.

Informacje dodatkowe:
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

piątek, 25 listopad 2022 07:35

Zajęcia SLOW JOGGING w grudniu!

Napisał

Zajęcia SLOW JOGGING w grudniu!

 • wtorki 11:00 oraz 19:00
 • środy 19:00
 • czwartki 11:00 oraz 19:00

Slow joggingujemy na bieżni lekkoatletycznej Ośrodka Sportowego przy ul. Asnyka 27!

Zajęcia są BEZPŁATNE, bez konieczności zapisów!

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami FITNESS:

 • wtorki 17:00-18:00
 • czwartki 17:00-18:00

Zajęcia "ZDROWY KRĘGOSŁUP"

 • wtorki 9:00-10:00, 10:30-11:30, 19:00-20:00
 • czwartki 9:00-10:00, 10:30-11:30, 18:15-19:15, 19:30-20:30
 • soboty 10:00-11:00, 16:00-17:00

32 253 76 54

Zapisy na zajęcia ruszają 28.11.2022 r. 
od 8:00 rano!

Regulamin poniżej w załączniku

poniedziałek, 21 listopad 2022 12:03

Zaproszenie do składania ofert!

Napisał

Z przykrością informujemy, iż termin składania ofert upłynął, nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Zapraszamy do składania 📩 ofert na wynajem powierzchni 2m2 w celu zainstalowania automatów sprzedających napoje 🧃 i przekąski 🍪.

Oferta dotyczy 4️⃣ lokalizacji:

📌Ośrodek Sportowy Słowian, Ośrodek Sportowy Podlesianka, Boisko Sportowe Rapid oraz Lodowisko Murcki.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie 📑 MOSiR Katowice, przy ul. Nałkowskiej 10A w Katowicach do 30.11.2022 r., 🕙 do godziny 10:00

Szczegóły poniżej w załączniku.

Mikołajkowe Zawody w Badmintonie dla dziewcząt i chłopców z katowickich Szkół Podstawowych.

Zawody odbędą się w terminie 09.12.2022 r. w godzinach 9:00 - 13:00

na hali Ośrodka Sportowego "Kolejarz" przy ul. Alfreda 1 -  (wjazd na parking od Al. Wojciecha Korfantego)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

czwartek, 17 listopad 2022 07:41

Uruchamiamy lodowisko na RYNKU!

Napisał

Od piątku 18 listopada uruchamiamy lodowisko na Rynku!

W piątek zapraszamy na ślizgawkę w godzinach 12:00 - 20:00 
Od soboty 19.11 lodowisko będzie czynne w godzinach 8:00 - 21:00!

Wstęp na lodowisko jest BEZPŁATNY!

Wypożyczalnia łyżew:

 • GODZINY OTWARCIA: 
 • od poniedziałku do piątku 12:00 - 20:00
 • w soboty i niedziele 10:00 - 20:00

 

 • CENNIK:
 • łyżwy - 8 zł/h
 • kask - 8 zł/h
 • pingwin/miś do nauki jazdy 15 zł/h

Do zobaczenia na ślizgawkach!

 

środa, 09 listopad 2022 09:27

Praca szuka człowieka!

Napisał

Poszukiwana osoba do pracy na stanowisko Zastępca Kierownika działu technicznego!

 

Warunki zatrudnienia :

 • Pełny wymiar czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
 • Miejsce pracy – siedziba MOSiR w Katowicach
 • Praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca kontaktów telefonicznych i bezpośrednich, w szczególności z innymi komórkami organizacyjnymi i innymi obiektami MOSiR
 • Okazjonalne wyjazdy w celach służbowych (wizytacje, czynności kontrolne, inne sprawy organizacyjne na terenie obiektów MOSiR i miasta Katowice)

 

Po więcej informacji kliknij tutajhttps://mosir_katowice.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/zastepca-kierownika-dzialu-technicznego.html  i dołącz do naszego zespołu!