Budżet obywatelski

Doposażenie Wodnego Placu Zabaw w Dolinie Trzech Stawów

Dolina 3 Stawów
ul Pułaskiego 71

W ramach projektu doposażono obiekt w stojaki na rowery.