Kontakt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Katowice

ul. Nałkowskiej 10a, 40-425 Katowice
NIP 634-10-00-323, REGON 000789482

Główny Księgowy

Dyrektor techniczny

Kierownik Techniczny

Inspektor Ochrony Danych

Zamówienie publiczne /przetargi

Formularz kontaktowy

naipsz do nas