Zamówienia publiczne

Menu

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z OBIEKTÓW MOSIR

data publikacji: 6 listopada 2018

data składania ofert:

​ogłoszenie (1).pdf SIWZ i załaczniki.pdf Zalacznik1.doc zalacznik2.docx zalacznik3.docx Informacja z otwarcia ofert (2).pdf zawiadomienie o wyborze.pdf

czytaj dalej

PRZETARG NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z OBIEKTÓW MOSIR

data publikacji: 23 października 2018

data składania ofert:

​Ogłoszenie.pdf SIWZ i zał.pdf Załącznik1.doc zał2 oswiadczenie.docx zał 3 oswiadczenie.docx załącznik nr 4 po zmianie.pdf Odp na pytanie1   TT.343.4953.18.pdf informacja z otwarcia ofert.pdf zawiadomienie o unieważnieniu (2).pdf

czytaj dalej

ROZBUDOWA OBIEKTU JANTOR II

data publikacji: 15 czerwca 2018

data składania ofert:

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf info z otwracia.pdf odp. na pyt. 1.pdf ​ogloszenie.pdf SIWZ i zął. 1-6 i 8.pdf zalaczniknr1.doc zal2oswiadczenie.docx zal3oswiadczenie.docx zał. nr 7 (projekt).zip

czytaj dalej

BUDOWA SZTUCZNEGO LODOWISKA

data publikacji: 5 czerwca 2018

data składania ofert:

Informacja z otwarcia ofert (1).pdf zawiadomienie o unieważnieniu (1).pdf odp. na pyt.1.pdf odp. na pyt. 2.pdf odp. na pyt. 3.pdf odp. na pyt. 4.pdf odp. na pyt.5.pdf ​Ogłoszenie.pdf SIWZ i zał 1-6 i 10.pdf zał. nr 7 dokumentacja geotechniczna cz. 1.pdf zał. nr 7 dokumentacja geotechniczna cz. 2.pdf zał. nr 7 dokumentacja geotechniczna cz. 3.pdf […]

czytaj dalej