BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO:

Zawiadomienie o wyborze zawiadomienie o wyborze (1).pdf

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert (3).pdf

– ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.pdf

– SIWZ i załącznikiSiwz i załączniki.pdf

– zał. nr 1 w wersji edytowalnej Zalacznik_nr_1.doc

– zał. nr 2 w wersji edytowalnej zal_2_oswiadczenie.docx

– zał. nr 3 w wersji edytowalnej zal_3_oswiadczenie.docx