Dostawa i montaż zadaszenia namiotowego lodowiska Murcki

Dostawa i montaż zadaszenia namiotowego lodowiska Murcki

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną otwarcie ofert w postępowaniu odbędzie się poprzez transmisję online na facebooku MOSiR Katowice https://www.facebook.com/MOSiRKatowice/

Zgodnie z oceną UZP transmisja online z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust.2 ustawy Pzp.

– ogłoszenie

– SIWZ i zał.

– zał. nr 1

-zał. nr 2

-zał nr 3

-odpowiedź na pytanie nr 1

-informacja z otwarcia ofert

-unieważnienie postępowania