OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI – WYWÓZ NIECZYSTOŚCI