Remont misy basenowej

Remont misy basenowej

Termin składania ofert 20 kwietnia

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną otwarcie ofert w postępowaniu odbędzie się poprzez transmisję online na facebooku MOSiR Katowice https://www.facebook.com/MOSiRKatowice/

Zgodnie z oceną UZP transmisja online z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust.2 ustawy Pzp.

ogłoszenie

SIWZ i zał. 1-5

Zał. 6-8

zał. nr 1 – nieaktualny 

zał nr 2

zał nr 3

– zawiadomienie o zmianie do SIWZ

– załącznik nr 1 zmiana

– załącznik nr 5 zmiana

załącznik nr 1 zmiana w wersji edytowalnej

– ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

-odpowiedź na pytanie nr 1

-odpowiedź na pytanie nr 2

-załącznik do pisma TT/343/1379/20/JK

-odpowiedź na pytanie nr 3

– informacja z otwarcia ofert

-informacja o wyborze oferty