Strona główna

 

Poszukujemy osób chętnych do pracy jako ratownik wodny w sezonie letnim 2015 (czerwiec-wrzesień). Więcej informacji można uzyskać tutaj.UWAGA


Zapraszamy na zajęcia w wodzie z dziećmi w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. Wszystkie osoby chętne zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją w zakładce Basen Spodek.
W związku z licznymi nieporozumieniami wynikającymi z ogólnodostępności Boiska ORLIK, z dniem 13 maja 2013 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach wprowadza zasadę uzgadniania terminów i godzin korzystania z Boiska ORLIK. Uzgodnienia godzin korzystania z boiska dokonuje się u kierownika obiektu O.R.W. BUGLA.

Dyrektor MOSiRMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
jest jednostką budżetową miasta Katowice i nie posiada osobowości prawnej.

Nasze podstawowe zadania to:

 1. Propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia w zakresie rekreacji ruchowej.
 2. Utrzymanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych oraz prowadzenie działalności eksploatacyjnej i remontowej w obiektach sportowo – rekreacyjnych będących w administracji Ośrodka.
 3. Udostępnianie obiektów stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:
  • klubów i stowarzyszeń sportowych,
  • instytucji kultury fizycznej,
  • innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na zasadach finansowych ustalonych przez Prezydenta Miasta Katowice.
 4. Organizowanie imprez w zakresie:
  • czynnego wypoczynku,
  • masowych imprez sportowych i rekreacyjnych.
 5. Świadczenie usług w zakresie turystyki.
 6. Opiniowanie projektów i wnioskowanie propozycji w zakresie inwestycji i remontów miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych. 


  Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z wykazem opłat obowiązujących na obiektach MOSiR Katowice oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego:

Nagłówek