Image

kontakt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Katowice

ul. Nałkowskiej 10a, 40-425 Katowice
NIP 634-10-00-323, REGON 000789482

Dyrektor - Sekretariat
Główny Księgowy
Dział Osobowy
Telefon

Telefon

Zamówienie publiczne
Za-ca dyrektora ds. organizacyjno-prawnych
Telefon

Telefon

32 757 39 37

Z-ca Głównego Księgowego
Dział techniczny
Kierownik Techniczny
Księgowość Faktury
Zastępca dyrektora ds. eksploatacji
Telefon

Telefon

32 757 39 34

Email

Email

eksploatacja@mosir.katowice.pl

Dział Sportu i Obsługi Klienta
Inspektor Ochrony Danych
Telefon

Telefon

32 253 87 33

Księgowość Płace
Kontakt dla mediów
Telefon

Telefon

728 906 590