Działalność gastronomiczna w sezonie 2024 na terenie Ośrodka Sportowego Asnyka w Katowicach przy ul. Asnyka 27

Zapraszamy do składania ofert na wysokość stawki czynszu dzierżawy gruntu z dostępem do energii elektrycznej w celu prowadzenia działalności gastronomicznej z mobilnej przyczepy, w tym sprzedaży lodów w sezonie 2024 na terenie Ośrodka Sportowego Asnyka w Katowicach przy ul. Asnyka 27.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 06.05.2024 r. do godziny 10.00 na adres MOSiR: ul. Zofii Nałkowskiej 10a, 40-425 Katowice. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium zgodnie z ww. terminem.

Szczegółowe informacje, formularz ofertowy oraz projekt umowy znajdują się pod linkiem: https://mosir_katowice.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-zapraszajace-do-skladania-ofert-gastronomia-os-asnyka-ii.html