Obowiązujący limit osób

W związku z COVID-19 informujemy, że na siłowniach oraz salkach fitness obowiązuje limit: 1 osoba na 15 m2*

*Osoby zaszczepione na wliczają się w limity.