Wynajem lokalu użytkowego na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Rolna w Katowicach przy ulicy Nasypowej 65

Zapraszamy do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w sezonie letnim 2024 na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Rolna w Katowicach przy ulicy Nasypowej 65.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 30.04.2024 r. do godziny 10.00 na adres MOSiR, ul. Zofii Nałkowskiej 10a, 40-425 Katowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest także dokonanie wpłaty wadium zgodnie z ww. terminem.

Szczegółowe informacje, formularz ofertowy oraz projekt umowy znajdują się pod linkiem: https://mosir_katowice.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-zapraszajace-do-skladania-ofert-gastronomia-orw-rolna.html